biljarten voor jong en oud

Ledenvergadering 6 oktober 2017

BILJARTCLUB  VEGELINSOORD

Opgericht:  15 december 1982
Website: www.bcvegelinsoord.nl

UITNODIGING ALV 6 oktober 2017

 

Hierbij nodigen wij de leden van BC Vegelinsoord uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag de 6de oktober 2017.

Aanvang 20.00  uur in “de Sethage” te Vegelinsoord.

A G E N D A

 1. Opening met nieuwe voorzittershamer !
 2. In memoriam: Marginus Stummel
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Financien
 5. Verslag Kascommissie
 6. Bestuursvoorstel: play-offs voor de nummers 2 en 3 van de poules voor deelname aan de BCV-wisselbeker.
  Max. van 13 punten te verhogen naar bv 20 of onbeperkt.
 7. Ronnie van der Werf is sinds 2007 penningmeester en wil graag per 2018 de financiën overdragen. Interesse ? even melden bij Ronnie.
 8. BCV bestaat op 15 december a.s. 35 jaar. Reden voor een feestje ?
 9. Benoeming jubileumcommissie en ideeën hierover.
 10. Uitreiking bekers
 11. Rondvraag
 12. Sluiting met aansluitend de finalestrijd tussen de 4 poulewinnaars om de BCV-wisselcup. Deze gaat tussen Roel de Jong (soos); Feico Hollander (donderdag); Bert Jonkman (vrijdag) en Ludze de Jong (zomer)

Bekerwinnaars: Roel de Jong; Haring Douma en Oepke de Boer

Feico Hollander; Thomas Bakker en Gerlof de Jong

Piet v.d. Zwaag; Bert Jonkman en Harm v.d. Werf

Ludze de Jong; Minne Minnesma en Hessel Huisman

Aanvang wintercompetitie:
– Soos 19 september
– Vrijdagcompetitie 29 september!!
– Donderdagcompetitie 5 oktober.

Het bestuur BCVegelinsoord.