biljarten voor jong en oud

Bestuur

Voorzitter aan zet. Penningmeester telt.

Voorzitter:  Sipke Taconis  Tel.: 06-5374 3248

Secretaris:  Willem Boersma Tel: 0513-677152

Penningmeester: Piet van der Zwaag  Tel.: 06-5510 1311

Sinds een paar weken is de wedstrijdadministratie overgenomen door ons lid Jouke Hooghiemstra (vrijdag). Wij bedanken Gerard van Os voor het vele werk dat hij jarenlang voor de club heeft gedaan. Sinds zijn verhuizing naar Hardegarijp heeft hij nog ruim een jaar dit werk verricht, maar om gezondheidsredenen en omdat de binding aan BCV door de verhuizing minder is geworden heeft hij aangegeven te willen stoppen per half januari.