biljarten voor jong en oud

Maandelijks Archief: januari 2018

Evaluatie wedstrijdpunten en spelen volgens variabele moyennes

Tijdens de afgelopen ALV was een discussie ontstaan over de hoogte van wedstrijdpunten (verder te noemen als WP). Men speelde al met het maximum van 13 WP. Er werd geopperd om deze te verhogen naar 15 WP. Het merendeel vond 13 WP voldoende, ook waren sommige leden van mening om de WP te verlagen of zelfs boven de 10 WP af te schaffen.

In mijn gedachte was het een proef om in de praktijk uit te voeren, immers alles is programmeerbaar en zonder gegevensverlies te resetten.

De dinsdagpoule heb ik volgens de normale 13 WP laten spelen en daarbij de variabele moyennetelling toegepast.
De vrijdagpoule ging met de hoogst geopperde 15 WP spelen, inclusief de variabele moyennetelling.
De uitkomsten zijn berekend over de eerste ronden, waarbij een gedeelte van de tweede ronden meegenomen die meer betrekking hebben op de variabele moyennetelling.

Resultaten WP
Hieruit is in algemeenheid gebleken, dat bij de dinsdagpoule uit de eerste ronde met 13 partijen (14 spelers) per speler slecht 4,3% boven de 12 t/m 13 aan WP behaalden.
Een goed voorbeeld is Lammert. Een zeer stabiele speler; hij kwam slechts één maal boven de 12 WP uit. Leden met een laag gemiddelde speelde iets vaker boven de 12 WP, maar in facto boekte zij hiermee geen winst.

Bij de vrijdagpoule was te constateren dat maar weinig spelers boven de 12 WP uitkwamen, hiermee gezegd is er per definitie geen percentage aan te koppelen. Wel opmerkelijk dat Ronnie geen WP behaald heeft tussen de 12 en 15 WP, maar toch 4 keer de max. 15 WP heeft behaald. Harry 3 maal boven de 12 WP en daarnaast 3 maal boven de 13 t/m 15 WP. Minne daaropvolgend met 14,09 als hoogst.

Resultaten Variabele Moyennes
Er is getracht om na iedere volgespeelde ronde de moyenne te herzien bij het ingaan van de nieuwe ronde. Conform naar de prestatie van de speler. Bij de meest spelers waren deze niet afwijkend. Bij anderen soms verhoogd of verlaagd. Bij Hessel werd deze sterk verlaagd. Hij was eigenlijk de enigste die hiervan profijt had, want hij speelde later toch boven de aanvangsmoyenne. En zo waren meer opmerkelijke kanttekeningen te plaatsen. Bij diegenen waar de moyennes naar beneden bijgesteld waren, gingen zelfs daaronder spelen. Ook het tegenovergestelde was waar te nemen. Te denken aan Minne…

Conclusie
Het zal mij niet met dank afgenomen zijn, maar toch ben ik zelf blij met deze proef. Des te meer omdat hiermee bewezen is dat in de praktijk het verhogen van de wedstrijdpunten zinloos is. Zelfs de momenteel gehanteerde 13 punten is mijns inziens aan de hoge kant. Het meest effectieve en in verhouding het doelmatigste is het verstrekken van maximaal 12 wedstrijdpunten.

Uit de resultaten van de variabele moyennes is gebleken dat deze geen meerwaarde heeft. Sterker nog: omdat niemand gelijktijdig de eerste ronde uitspeelt kost dat administratief gezien meer werk en ontstaat bij de spelers verwarring. En dat moeten we nu juist en in de toekomst vermijden.

Was getekend, GeJo